Tuesday, March 22, 2016

Insentiver for open access er viktig

Denne artikkelen av Mark Greenberg gir ganske deltajert oversikt over alle problemene med å få til en effektiv overgang til open access, og framhever manglende lovverk og dårlige insentiver som en av årskene. Selv om det er et utrolig rotete bilde, så er det mye riktig som gjøres om dagen, og det går framover. Nå mener mange, blant annet Universitetet i Oslo at man må få fortgang i prosessen mot åpen vitenskap fordi med dagens tempo så renner pengene ut i mange ender med for liten effekt. Greenberg mener at forlagene/vitenskapelige organisasjoner kan fortsette å spille en rolle innen publisering, men de er selvsagt ikke interessert i å inta mindre lønnsomme roller for egen hånd, og forskerne er avhengig av insentiver som passer med deres karrieremål:


The approaches outlined above maintain a role for commercial publishers and their hybrid journals. They strengthen mandates for and participation in Green and Gold Open Access. They increase institutional capacity to host journals willing to leave a subscriptionbased model, and they respond to research growth with new open access titles. The approaches do, however, place pressure on faculty to engage more actively in self-archiving and to embrace open access publishing alternatives.


No comments:

Post a Comment