Wednesday, March 9, 2016

Usynlig forskningsinfrastruktur

Alicia Wise i Elsevier m. fl. har skrevet om den usynlige forskningsinfrastrukturen som holder orden på forskningspublikasjoner. Akkurat som man ikke tenker på vannrør før de er lekk eller veier før man treffer et hull i veien, så er forskningsinfrastrukturen ganske usynlig for de fleste. Interessant nok så trekker Wise fram åpen infrastruktur og standarder som OrcID og DOI som sentrale verktøy, og hun har lagt ved en video som forklarer hva tekst- og datautvinning kan brukes til, som for eksempel stille spørsmålet om hvorfor katter sitter på matter.

No comments:

Post a Comment