Thursday, March 17, 2016

Hvordan Blockchain kan fremme vitenskapelig kommunikasjon

Blockchain kan spille den viktige rollen med å autentifisere hvem som er eiere av verdipapirer, og denne eieren kan godt være opphavspersonen til et vitenskapelig dokument. Omtrent det samme som permanente lenker som Digital Object Identifier, OrcID forfatteridentifisering og permanente lenker for organisasjoner tar sikte på å gjøre de nærmeste årene. Nå har en tidligere vitenskapsperson gjennom fem år, Zach Ramsay, bestemt seg for å utvikle ideen videre og har skrevet en artikkel om det i siste nummer av Bitcoin (som er basert på Blockchain).

No comments:

Post a Comment