Friday, March 4, 2016

Prøv denne enkle oppskriften for å bestemme når konsepter ble til: Internet-Date-Detection med Google

Mike Sutton sin teknikk for å sansynliggjøre at Charles Darwin plagierte ideen om det naturlige utvalg fra en skotsk fruktdyrker er enkel og noe alle greier å utføre. Sutton har kallet det for "Internet-Date-Detection" og dreier seg om å bruke Google Toolbar når man søker på fraser. Her er oppskriften og det kan være et godt verktøy for både forskere, studenter og bibliotekarer.


No comments:

Post a Comment