Wednesday, March 9, 2016

Bøkene holder stand

Geoffrey Crossick ledet Higher Education Funding Council for England (HEFCE) sin utredning om open access bøker og andre lange publikasjoner til Research Excellence Framwork. I denne artikkelen så kommer det fram at bøkene holder stand som publiseringsformat. I den grad man kan snakke om trusler mot boka er det i forbindelse med salg av enkeltkapitler kan medføre at helheten som boka formidler blir fragmentert omtrent som salg av enkeltspor har tatt over for salg av album i musikkindustrien. Open access av monografier kan være et godt mottiltak mot denne fragmenteringen. Jeg antar at det samme gjelder for tematiske tidsskrifter også. Crossick har et varmt forsvar for boka som format, men framhever mulighetene som open access kan tilby i tillegg:


There is, as we have just seen, the ability freely to access the whole book, reducing the danger of chapter-based fragmentation. Most exciting of all are the opportunities for enhancement, turning the book into a more dynamic text. It can be enriched online by embedding other media, allowing more sophisticated searches and text mining, the use of other analytics, the creation of course materials with hyperlinks to other sources and the potential for the book to become a more living intellectual document with comments from an engaged community. All of this, rather than a supposed crisis of the monograph, is the reason to welcome a future move towards OA for monographs.
Det jobbes nå aktivt for å finne suksessfulle forretningsmodeller for open access til bøker. Crossick mener kravet om open access kommer til å gjøre seg gjeldene for bøker i de nærmeste årene.

Crossick, G., (2016). Monographs and Open Access. Insights. 29(1), pp.14–19. DOI: http://doi.org/10.1629/uksg.280

No comments:

Post a Comment