Thursday, February 25, 2016

Tekst- og datautvinning kommer til å bli en del av opphavsrettsreformen

Digital4EU Stakeholder Forum 2016 i Brussel slo fast at TDM kommer til å bli en del av opphavsrettsreformen til våren: Centrum Cyfrowe@centrumcyfrowe for 3 timer siden
: "text and data mining will be part of the copyright reform", ,

Det betyr sansynligvis at enorme datamengder i kommersielle databaser som hittil i praksis har vært lukket eller kostnadskrevende å få tak i blir åpnet for datautvinning.

No comments:

Post a Comment