Monday, February 15, 2016

Storbritannia er med Nederland i målet om hundre prosent open access innen 2020

Jo Johnson, minister for universiteter og forskning i Storbritannia, har nå skrevet i brevs form at han ønsker at Storbritannia kommer til å publisere nesten all forskning open access innen 2020. Det betyr at Storbritannia er en av de landene som Sander Dekker i Nederland anser som "forerunners". Jeg antar Sveits og Østerike også vil melde lignende målsetninger ganske snart. Med Storbritannia (verdens nest største vitenskapsland, og Nederland som er verdens tredje største vitenskapsland), så er det sansynlig mener jeg at Sveits følger opp ganske raskt. Østerike er også veldig open access interesserte. Dette betyr så vidt jeg kan se at tidsskriftforlagene har fått halvert omstillingstiden sin fra åtte til fire år.

No comments:

Post a Comment