Friday, February 12, 2016

Nytt mål: 100 prosent Open Access innen 2020

En gruppe med land ledet av Nederland tar nå sikte på å gå foran med enda mer ambisiøse mål enn før, og har satt målet om hundre prosent open access fra 2024 til 2020.


Despite these initiatives, it will be difficult to get all ERA members committed to the road map in 2016. Thus the Dutch Presidency is expecting a positive commitment by a group of frontrunners by July 2016 such that support by other stakeholders and countries could follow-up at later dates.


 Det haster med å få omsatt kunnskap til økonomisk vekst for de rike landene, og åpen vitenskap seiler opp som kanskje det viktigste tiltaket foran alle andre til akkurat dette. Sveits, Nederland og Storbritannia har sammen med de store universitetene i USA gått foran. Sveits med sitt Cern senter som er ekstremt open Access orientert, Storbritannia med JISC og Tekst- og datautvinning, og Nederland med sine grensesprengende avtaler med Wiley, Springer, Elsevier.

No comments:

Post a Comment