Saturday, February 13, 2016

Grådighet i ferd med å ødelegge vitenskapsmiljøer i USA?

I Norge så har forskerne på bly tapt mot sterke lobbygrupper som har ønsket å bruke bly i jaktsammenheng. Forskerne har gjordt det de skulle ved å påpeke faren og gi faglig funderte råd. Derfor var det pussig å finne eksempel på det motsatte i USA der forskerne underslår blyforurensning og lar folk bli blyforgiftet. Og de blir beskyldt for akkurat det motsatte av blyforskerne i Norge, nemlig at det er det som fremmer karrieren deres. I Norge blir forskernes kamp mot bly ofte avfeid med at det fremmer karrieren. Her er et utdrag fra Chronicle of Higher Education

I don’t blame anyone, because I know the culture of academia. You are your funding network as a professor. You can destroy that network that took you 25 years to build with one word. I’ve done it. When was the last time you heard anyone in academia publicly criticize a funding agency, no matter how outrageous their behavior? We just don’t do these things.
Heldigvis har vi forskere med integritet på dette feltet til å si ifra i Norge. Jon Martin Arnemo, Morten Lindboe, Sigbjørn Stokke har vært med på gjøre Norge til en foregangsnasjon, men blir sviktet av politikere på Stortinget som avfeier faglige råd.

No comments:

Post a Comment