Tuesday, February 16, 2016

Forskningsinfrastruktur: Svarte leoparder har flekker de også, synlig med infrarøde kamera

Forskerne Bilder, Lin og Neylon har publisert mye nyttig innen vitenskapelig infrastruktur i lengre tid. De har noen morsomme sammenligninger mellom forskningsinfrastruktur og flekkene på svarte leoparder. De har også en interessant sammenligning mellom usynlige geologiske strukturer i jordskorpa, men er bærer av alt på jorda. Jeg synes disse metaforene er pedagogisk nyttige, fordi når man snakker om åpen vitenskap så er det tydeligvis vanskelig å etablere en felles referanseramme for hva man oppfatter som forskningsinfrastruktur.


En annen viktig årsak til at det er vanskelig å lage en felles referanseramme er at dagens økonomiske system er en blandingsøkonomi der man tilstreber en komplimentær arbeidsfordeling mellom offentlige og private interesser, og dette er det uhørt å stille spørsmål ved. Det fundamentale problemet er at proprietære prinsipper skaper revirkonkurranse. Opphavsrett ser ikke ut til å fungere optimalt i den digitale verden fordi kunnskap trenger å krysse landegrenser, sektorer, disipliner, umiddelbart og friksjonsløst. Ett lite sandkorn i maskineriet er nok til å fjerne nøyaktig det man er ute etter. Jeg er fristet til en sammenligning: Man finner ikke Higgs-Bosonet eller gravitasjonsbølger med å begrense elektrisitetstilgangen til laboratoriene.


I vitenskapelige problemstillinger så er det ofte avgjørende å finne riktig abstraksjonsnivå. Man ser ikke klart før man har stilt inn linsa på den avstanden man er interessert i å studere problemet sitt på for å si det slik. Når det gjelder forskningsinfrastruktur så mener Bilder, Lin, Neylon at det nærmest er en lovmessighet ved at man fokuserer et lag for høyt, og at man dermed blir blind for de problemene som revir-konkurranse skaper på underliggende nivåer:


For us it is almost a law: people tend to identify infrastructure one layer too high. We want to refocus attention on the layer below, the one that is disappearing from view. It turns out that a black leopard’s spots can be seen – once they’re viewed under infrared light.

What exactly is infrastructure? Seeing the leopard’s spots. Geoffrey Bilder, Jennifer Lin, Cameron Neylon. 


Man har så tiltro til konkurranse-mekanismer skal få fløten til å flyte opp på en eller annen magisk måte, at man glemmer den fundamentale markedssvikten. Nadia Eghbal skriver om slik markedssvikt i bloggposten "How I Stumbled Upon The Internet’s Biggest Blind Spot Let’s make software even better." : "In other words, everybody is building software, but ignoring the tools we need to build them."
Hva slags revirhevdende virksomhet er det som må avblåses? Bilder, Lin og Neylon har en interessant liste over prinsipper for vitenskapelig infrastruktur i artikkelen Bilder G, Lin J, Neylon C (2015) Principles for Open Scholarly Infrastructure-v1, retrieved [date], http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1314859 :Coverage across the research enterprise – it is increasingly clear that research transcends disciplines, geography, institutions and stakeholders. The infrastructure that supports it needs to do the same.
 • Stakeholder Governed – a board-governed organisation drawn from the stakeholder community builds more confidence that the organisation will take decisions driven by community consensus and consideration of different interests.
 • Non-discriminatory membership – we see the best option as an “opt-in” approach with a principle of non-discrimination where any stakeholder group may express an interest and should be welcome. The process of representation in day to day governance must also be inclusive with governance that reflects the demographics of the membership.
 • Transparent operations – achieving trust in the selection of representatives to governance groups will be best achieved through transparent processes and operations in general (within the constraints of privacy laws).
 • Cannot lobby – the community, not infrastructure organizations, should collectively drive regulatory change. An infrastructure organisation’s role is to provide a base for others to work on and should depend on its community to support the creation of a legislative environment that affects it.
 • Living will – a powerful way to create trust is to publicly describe a plan addressing the condition under which an organisation would be wound down, how this would happen, and how any ongoing assets could be archived and preserved when passed to a successor organisation. Any such organisation would need to honour this same set of principles.
 • Formal incentives to fulfil mission & wind-down – infrastructures exist for a specific purpose and that purpose can be radically simplified or even rendered unnecessary by technological or social change. If it is possible the organisation (and staff) should have direct incentives to deliver on the mission and wind down.
 • Nå har de samme forfatterene kommet med en oppfølger for hvordan disse prinsippene kan implementeres i en global underliggende forskningsinfrastruktur, SIMA, som er det samme navnet som den geologiske strukturen som jordskorpa hviler på. Dessverre så : Bilder G, Lin J, Neylon C (2016) Where are the pipes? Building Foundational Infrastructures for Future Services, retrieved [date], http://cameronneylon.net/blog/where-are-the-pipes-building-foundational-infrastructures-for-future-services/ 


  Globale beslutningstagere er i ferd med å bli klar over situasjonen, og man ser at CC-0 og CC-BY er på vei til å bli gullstandarder for vitenskapelig publisering. Man ser også at organisasjoner som OrcID nå har implementert disse prinsippene i sin styringsstruktur:


  To address a common question asked by the community, ORCID has redoubled its commitment to remaining a free and open service.  Under the newly amended bylaws, any proposed change to the ORCID Principle that researchers are able to create an ORCID iD and edit and maintain an ORCID record free of charge would need to be approved not only by the Board of Directors, but also by the Members.  And, this bylaw cannot be amended without the approval of the membership!
  Dette har vært overtydelig i mange år synes jeg, det er rart hvor blinde akademikere har vært for Mendeley, Academia.edu, Researchgate, Figshare osv. de siste årene.
  No comments:

  Post a Comment