Monday, February 29, 2016

Redundans og metadata

Det foregår en sentralisering av metadata om dagen, og det er påfallende hvor lite redundans noen ganger. En kanskje talldyslektisk ombytting av tallene av en feilklassifisert bok fra 363 til 336 ble ikke oppdaget selv om boka ble tatt inn av nesten tusen biblioteker. Det er uvisst hvor stor feilmargin dette medfører, men det viser at redundansen i biblioteksystemene ikke er slik den burde være. Redundans er overskuddsinformasjon, eller egenskaper ved systemer som gjør dem robuste når feil intreffer. Et eksempel fra jernbanesystemer er illustrerende: Det franske jernbanesystemet var innrettet slik at de fleste togene måtte inn til Paris for å komme på andre linjer, mens tyske jernbaner var sammenkoblet på tvers. Under verdenskrigene så ble det lett å slå ut det franske jernbanesystemet, mens det tyske lett kunne finne en alternativ vei fram til fronten med tropper og forsyninger. Wikipedia har en fin omtale av Redundans:


Redundans har ulike betydninger. Redundans kalles informasjon som gjentar allerede etablert kunnskap uten å tilføre noe nytt. Redundant informasjon kan derfor også kalles overskuddsinformasjon. Slik informasjon kan ofte være med å tydeliggjøre en mening, men kan også sees på som noe som tar unødvendig plass og som bør fjernes. I teknisk forhold er redundans dupliseringen av kritiske komponenter og funksjoner av et system med den hensikt å øke påliteligheten til systemet.
Sentralisering bør derfor ikke gå så langt at man kommer under et kritisk nivå på redundans.

No comments:

Post a Comment