Monday, February 29, 2016

Ekkokammer i vitenskapen

Washington Post har en fin gjennomgang av ekkokamre innen vitenskap. I denne illustrasjonen så ser man tydelig lagdelingen av dem som siterer hverandre. Dessverre et trekk som går igjen på de fleste områder, og viser hvor viktig det er å bruke flere søkemetoder for å finne informasjon i systemer der det meste er grunnlagt på siteringsdata.

Se også dette gullkornet:

Charles Darwin and other pioneering thinkers were not "heroic geniuses", according to a new study saying we can all take credit for science's greatest discoveries 

No comments:

Post a Comment