Tuesday, February 16, 2016

Femårig forskningsprosjekt om open access bøker er lansert

Det fem år lange utredningsprosjektet OAPEN-UK for open access til bøker innen humaniora og samfunnsvitenskap i Storbritannia er nå over, og sluttrapporten er levert. Laura J. Wilkinson har kommentert rapporten, og hun betegner den en tilstandsrapport for open access bøker: "It is a thorough “state of the nation” report on the current landscape of OA in relation to monographs in the field of Humanities and Social Sciences (HSS), ...]" Rapporten er et godt eksempel på bra publisering i seg selv, med en CC-BY lisens. Her er en artikkel skrevet av Byron Russel, leder i Ingentaconnect, om universitetsforlag og liknende forlag sin mulige framtidige rolle som open access forlag.

No comments:

Post a Comment