Friday, May 13, 2016

John Houghton jobber nå med Sveits for å vurdere en nasjonal open access strategi

John Houghton har i mange år jobbet med å analysere hvor mye man kan tjene på å gå over til open access. For noen år siden så fant han ut at for Danmarks vedkommende så kunne de spare ca. 700 millioner kroner i året i et hundre prosent open access publiseringsregime. Nå jobber han med Sveits for å lage en rapport som kommer ut i slutten av 2016. Spørsmålene som stilles er:
Would the money currently spent on scientific publishing be sufficient to finance a system that operates solely on the basis of open access? Would the licensing fees that university libraries currently pay to publishers be enough to finance open access across the board?
Svaret er ifølge Max Planck ja på begge spørsmål. Når Sveits nå til og med har ansatt en av de beste økonomene i verden på disse spørsmålene så antar jeg at rapporten i slutten av året kommer til å lande på full overgang til open access. Sveits mener de er oppe i 40 prosent allerede, og nå de har allerede bestemt seg for å følge Nederland sitt mål om open access innen 2020.

No comments:

Post a Comment