Friday, May 13, 2016

De tradisjonelle tidsskriftene gir gradvis etter for krav om open access

Heather Morrison rapporterer nå mye interessant, som for eksempel at Elsevier er nå verdens største open access forlag. De Gruyter har snudd fullstendig, og er nå verdens tredje største open access forlag. Mest overraskende er at av alle open access tidsskriftene til De Gruyter er det bare 2 prosent som krever forfatterbetaling fordi tidsskriftene blir finansiert av vitenskapelige selskaper, det offentlige eller kommersielle kilder. For open access tidsskriftene fra Springer så er 40 prosent av tidsskriftene uten forfatterbetaling overhodet. Elsevier kjemper så lenge de kan for å beholde de tradisjonelle abonnementstidsskriftene fordi en full overgang til open access ville krevd mellom 5000 og 11000 USD for å holde dagens profittmargin på 37 prosent, noe som ikke er realistisk. Harvard har kommet godt i gang med sitt Journal Flipping Project. Cultural Anthropology prøver nå å få sponsorer, og dersom de lykkes så kan dette være en attraktiv finansieringsmodell for flere av tidsskriftene fra den amerikanske antropologiforeningen. Særlig dersom abonnementsalternativet ikke lenger fungerer når det kommer krav om umiddelbar open access for all forskning. Heather Morrison følger denne utviklingen nøye, og alle disse observasjonene er hentet fra hennes blogg "Sustaining the Knowledge Commons / Soutenir les savoirs communs".

No comments:

Post a Comment