Thursday, May 19, 2016

Annotering som forskernes primære arbeidsoppgaver i framtiden?

For humaniora så kan mulighetene for å annotere gjøre at arbeidsflyten i forskerhverdagen kan bli veldig annerledes ifølge Annotating all Knowledge coalition som hadde et gruppearbeid på utviklingen av annotering 17. april 2016. En grunnleggende forutsetning er åpne systemer. Det finnes mange annoteringsprogrammer og plattformer, men akkurat som at nytteverdien av å være eneste eier av en telefon, så er annotering av begrenset nytteverdi så lenge de ikke åpner opp for at andre kan lese det man har annotert. Derfor så er det veldig spennende når Hypothes.is ikke bare kan blir en generell internettstandard for annotering, men også en del av epub-standarden. Her er et eksempel på hvordan enkel annotering kan fungere, og det kan brukes som et verktøy i de fleste prosesser, fra skriving, fagfellevurdering både før og etter publisering etc. 

No comments:

Post a Comment