Tuesday, March 15, 2016

Preprint og postpublisert fagfellevurdering kan øke kvaliteten

Michael Eisen med billig og bra løsning for økt kvalitet og fart på vitenskapelig kommunikasjon: http://www.michaeleisen.org/blog/?p=1820

http://mobile.nytimes.com/2016/03/16/science/asap-bio-biologists-published-to-the-internet.html?_r=0&referer=https://t.co/mCyMnANrj6

No comments:

Post a Comment