Monday, March 21, 2016

Boktips: Superforecasting

Boka Superforecasting er veldig spennede om de ca. 2 prosent av ganske vanlige folk som er uvanlig interessert i å bruke det Daniel Kahneman kaller "system 2". Det går an å trene opp denne måten å tenke på, og i boka så fortelles det om hvordan disse tenkerne oppfører seg når Kahneman og forfatterne lager utspekulerte tester med en drøss med kognitive snubletråder. Kahneman ble overrasket over hvordan de ikke bare bestod testen, men ga et svar som var mer presist enn det det ble spurt om. I motsetning til det man skulle tro så gjør ikke "vanlige eksperter" gjennomsnittlig noe gode svar, disse 2 prosentene er spredt rundt i mange ulike yrker, og siden de er så smarte at de vet at de ikke vet og at de vet at andre vet veldig mye, så har de ofte en så ydmyk holdning at det er en karriere-ulempe for dem. Boka er skreddersydd med eksempler fra vurderinger som flykningekrisa i Syria, 11. september, og mange andre politiske spørsmål, den gir også mange gode konkrete personlige tips, er rask og lett å lese, overraskende morsom, og billig, og den har fått gode bokanmeldelser av selveste Daniel Kahneman og Steven Pinker. Særlig politikere bør lese boka så de skjønner sine egne begrensninger, lærer å skjerpe vurderingsevnen og greier å sile ut gode informanter (det er ofte ikke dem man tror).

“Philip Tetlock is the world expert on a vital subject. Superforecasting is the wonderful story of how he and his research team got ordinary people to beat experts in a very serious game. It is also a manual for thinking clearly in an uncertain world. Read it.” 
Daniel Kahneman, winner of the Nobel Prize and author of Thinking, Fast and Slow
 
“The best way to know if an idea is right is to see if it predicts the future. But which ideas, which methods, which people have a track record of non-obvious predictions vindicated by the course of events? The answers will surprise you, and they have radical implications for politics, policy, journalism, education, and even epistemology—how we can best gain knowledge about the world. The casual style of Superforecasting belies the profundity of its message.”
Steven Pinker, Johnstone Professor of Psychology, Harvard University, and author of The Better Angels of Our Nature

No comments:

Post a Comment