Monday, March 7, 2016

Bra bok: Hysj, vi regner: Hvorfor økonomer ikke forstår virkeligheten, av Roman Linneberg Eliassen

Boka "Hysj, vi regner" fra Manifest forlag er en veldig lettlest og god bok som forteller på en klar måte hva som er feil ved økonomifaget som Elisassen idenfiserer som 1) formalisme, 2) likevekstsfetisjisme og 3) metodologisk individualisme. Boka er kort, bare 100 sider, og må derfor ha utelatt mye, men det som står der er veldig bra og enhetlig presentert. Man kunne godt hatt en grundigere gjennomgang av hvorfor samfunnsøkonomifaget holder såpass hardt på metodene, slik Leonhard Dobusch og Jakob Kapeller gjorde i artikkelen “Why is Economics not an Evolutionary Science?”New Answers to Veblen’s Old Question" i Journal of Economic Issues i 2009, men det ville nok stilt litt mye høyere krav til forkunnskaper til leserne. Eliassen gjør en god jobb som talsmann for den "Heterodokse" skolen innen økonomi og mener ortodoks økonomi er for lite selvkritisk. Det at fremtidige hendelser ikke kan antas å være normalfordelt og kvantifiserbart gir også en naturlig konsekvens at man må regulere finansmarkedene. Når det gjelder innovasjon, drivkraften til økonomien, så synes jeg at biologien har mange interessante resultater i forhold til mennesket som omtalt i "Innovation in the Collective Brain" av Joseph Henrich og Michael Muthukrishna fra Harvard. Henrich kom ut med boka "The Secret of Our Success: How Culture Is Driving Human Evolution, Domesticating Our Species, and Making Us Smarter" i 2015. Det er utallige andre perspektiver som retter et kritisk blikk på økonomifaget. Et av de mest interessante er filosofene som har gjennomgått Adam Smith og funnet ut at hans egentlige formål med Wealth of Nations var at den skulle inngå i en større teori om samfunnet og ikke skulle bli en slags disiplin. Se Knud Haakonssen sine bøker om temaet. Psykologiforskning har også mange interessante modifikasjoner av økonomi, blant annet Thaler, Kahn. Oppsummering av denne forskningen finnes i boka The Penguin and the Leviathan av Yochai Benkler.

No comments:

Post a Comment