Wednesday, March 30, 2016

Ny bok av Peter Suber med forord av Robert Darnton

Peter Suber sin nye bok, "Knowledge Unbound: Selected Writings on Open Access, 2002–2011" er en artikkelsamling av artikler som Peter Suber har publisert. Dette er artikler som omtaler prinsipielle spørsmål med høy faglig presisjon, og anbefales for alle som trenger detaljert diskusjon om open access spørsmål. Robert Darnton framhever i forordet Peter Suber sine gode forklaringer og nevner som eksempel hvordan Suber forklarer ideen med forfatterbetaling vs. abonnement: Suber bruker analogien om hvordan mottakere av brev måtte betale for brev når de mottok dem fram til 1840, da man la om modellen til at avsender betalte porto på forhånd. Det gjorde at man fikk konkurranse i markedet og effektivitet i posten. Når grunnideene er forklart på forståelige måter, så problematiserer Suber disse omvendte forretningsmodellene om hvordan de virker i praksis.


Processing fees can be compared to the developmentof postage stamps, which replaced the standard, c.o.d. method of paying forletters in the 1840s: the sender instead of the receiver carried the cost, and the newsystem brought down prices while scaling up the service.

No comments:

Post a Comment