Monday, December 28, 2015

Kostnad per artikkel fra 1 til fem tusen dollar

Estimater på artikkelpriser varierer veldig. For tradisjonelle tidsskriftabonnementer så betaler fagbibliotekene til sammen ca. 5300 USD per artikkel. Akademisk publisering har ifølge forlagsbransjen selv et samlet salg på ca. 25.2 milliarder dollar og høyere profittmarginer enn Apple og Google. Derfor er det interessant når matematikeren Tim Gower krever 10 USD i forfatterbetaling til tidsskriftet Discrete Analysis. Standard Analytics har regnet på hva det koster å kjøpe alle tjenestene som forlagene tilbyr til publisering, og har kommet til at med dagens tjenester så koster det mellom $69 and $318 per artikkel, ganske lagt fra de gjennomsnittlige 5300 USD som forlagene krever for tidsskriftene i dag. Dersom man hadde hatt bedre utviklet åpen kildekode som kan kjøre i nettskyen, så kan man teoretisk drive prisene ned til mellom $1.36 and $1.61 per artikkel slik prisen på nettskytjenester er per i dag. Av denne kostnaden så utgjør DOI-mynting mellom 82% og 98%! Nå planlegger EU å lage nettop en slik Open Science Cloud som alle medlemslandene kan bruke til de fleste formål innen åpen vitenskap slik at disse besparelsene kan bli en realitet om ikke så lenge. Interessant nok, så er det "typesetting" som er det dyreste og vanskeligste i publiseringsprosessen, og det koster mellom $7.40 - $186.37 å kjøpe denne tjenesten per artikkel. Science.ai spesialiserer seg på å gjøre denne prosessen så automatisk som mulig. TILLEGG: Nå har Cameron Neylon gitt en svært god kommentar til dette notatet fra Standard Analytics.

No comments:

Post a Comment