Tuesday, December 22, 2015

BC Open Textbook Project er nå oppe i 138 åpne lærebøker

Open Textbook Project på The University of British Columbia i Canada har på to år spart studenter på universitetet for ca. 2,2 millioner kroner. Lærebøkene er preget av samarbeid som i denne læreboka om turisme:
Created through Collaboration
The book you’re reading was created through a collaborative process managed by LinkBC. It involved input from educators at multiple institutions, industry leaders, employers, and past graduates of BC’s tourism and hospitality management programs.
I tillegg til at de ofte er et resultat av samskriving, så har de 138 lærebøkene har fått en Creative Commons, de fleste ser ut til å ha en CC-BY, som gjør at de kan modifiseres og tilpasses til individuelle kurs. Bøkene er tilgjengelig i opptil flere formater som HTML, LaTeX, Mobi, ePub, PDF, etc. I tillegg så praktiserer de fagfellevurdering fra fakultetet, og åpen fagfellevurdering som på denne boka geografiboka: British Columbia in a Global Context (klikk på kriteriene for fagfellevurdering til venstre for posten med fagfellevurdering).


Disse bøkene er et godt eksempel på hvordan samskriving, gjenbruk og åpen fagfellevurdering blir stadig mer tilpasset rammevilkårene for internett og det digitale. For globale utdannings- og forskningsprosjekter så kan man vurdere Outernet-distribusjon i tillegg. Disse bøkene kan i tillegg til å spres via internett, når som helst lastes opp til det globale biblioteket som er under utvikling fra verdensrommet, Outernet "Enabling universal information access Libraries from Space". Med Outernet så er man helt uavhengig av tilgang til internett, man kan med billig utstyr, sporløst laste ned bøker og læremateriell uansett hvor man er på jorda. Lærebøkene fra British Columbia har blitt mye mer dynamiske og "levende" sammenlignet med periodevis oppdatering med utgaver slik det er med de trykte bøkene. Hvis/når de begynner å bruke Manifold eller PubPub med full versjonskontroll med DOI og OrcID, med interaktive kart, dynamiske tabeller, video, animasjon, elektroniske øvelser etc. så tror jeg det vil åpne en helt ny verden for "flipped classroom" undervisning. Egentlig så er ingen av "åpen vitenskap" eller "åpen undervisning" noe nytt, det er bare videreutvikling av gamle prinsipper for vitenskap i et digitalt miljø.
 

No comments:

Post a Comment