Wednesday, December 2, 2015

Automatisere systematiske søk

Systematiske søk inkluderer at fagpersoner først søker gjennom en mengde databaser, for deretter å gå gjennom hundrevis eller tusenvis artikler manuelt. Tekst- og datautvinning kan automatisere denne prosessen, slik at hvem som helst kan utføre dette arbeidet maskinelt med temmelig høy presisjon. En studie av mulighetene for denne teknikken har blitt publisert http://www.systematicreviewsjournal.com/content/4/1/5  og det foregår nå et spennende arbeid for å utvikle stadig nye teknikker på det første offentlig finansierte senteret for tekst- og datautvinning på Universitetet i Manchester. Er disse verktøyene nyttig for vitenskapen? Ja ifølge denne bloggen.


Is text mining useful for the research community?Text_mining

You bet it is! Text mining can be applied in various research context; just imagine how fast computers can parse and analyze huge amounts of text and retrieve the text parts of interest to a researcher/user, saving him/her enormous amounts of time and effort. This becomes even more important nowadays, that the quantity of published research data is exponentially increased therefore it cannot be analyzed with traditional methods. Text mining can be used for species disambiguation in biology, extraction of domain-specific concepts from texts, text normalization, annotation with tags etc. – the National Center for Text Mining (NaCTeM) is an excellent source of text mining tools.

No comments:

Post a Comment