Friday, September 4, 2015

Verdens første "open science" tidsskrift, "Research Ideas and Outcomes (RIO)", er lansert

Hva er så spesielt med Research Ideas and Outcomes (RIO). Jo, det er ganske enkelt det første tidsskriftet i verden som åpner opp hele forskningsprosessen fra man får en ide, til ferdig publisering, inkludert åpen pre og post fagfellevurdering. Forking er et sentralt tema her, illustrert i figur 3 i boka Opening Science. Det er materialiseringen av visjonene de siste årene mange har hatt om åpen vitenskap, og ikke bare open access. Det er ikke sikkert at akkurat dette tidsskriftet vil bli det nye Nature eller Science, men det vil sansynligvis komme en hel del forbedret versjoner i nærmeste framtid, kanskje med innebygde økonomiske insentiver slik Publons har gjordt for å øke populariteten. PubPeer Foundation er nå lansert for å tiltrekke seg penger fra filantropiorienterte investorer som har mer penger enn gode prosjekter, det vil nok lykkes. Les mer om tidsskriftet RIO på Ross Mounce sin blogg.

No comments:

Post a Comment