Wednesday, September 9, 2015

Kan "Block chain" ta over for ORCID?

Det blir spennende å se om man nå kan få en autentifiseringsteknologi som kan brukes innen åpen vitenskap. Dersom man kan autentifisere folk, så kan man også styre pengestrømmer, vitenskapelig kredibilitet, og hva som helst annet. Brian Forde på MIT sier "block chain" er den største "record"- og identifikasjons autentifisering på 5000 år. Lurer på om det kan erstatte ORCID?

No comments:

Post a Comment