Monday, July 4, 2016

Web of Science og Scopus ubrukelig for humaniora, samfunnsfag og ikke-engelske publikasjoner?

Hvis denne studien er representativ så bør det være et varsko for bruken av Web of Science og Scopus som styringsverktøy for universiteter. Forfatteren av studien Anne-Wil Harzing ble sjokkert selv om hun hadde forventet tendensen. Det var toppakademikere fra verdens 22 beste universitet, det beste i Australia som hun fant forskerne fra.


Først fant hun ut at Web of Science og Scopus bare fanger opp en brøkdel av de relevante siteringene til publikasjoner innen humaniora og samfunnsvitenskap.


Most recently, Harzing & Alakangas (2016) showed that, on average, the Web of Science had only 23% of the citations of Google Scholar for the Social Sciences and only 7% for the Humanities. For Scopus the respective figures were only slightly better at 30% and 11%.


I studien så tok hun eksempler fra helt sentrale forskere fra ikke-engelske språkområder for å fjerne feilkilder så godt som mulig. Selv om forskerne var sentrale autoriteter på sine forskningsfelter og hadde tusenvis av siteringer, så eksisterte de knapt i Web of Science og Scopus:


For these six academics their average number of citations in the Web of Science was only 0.31% [yes that is less than one third of 1%!] of their citations in Google Scholar, whereas for Scopus it reached the grand total of 0.55%.No comments:

Post a Comment