Monday, July 4, 2016

Digitale bøker gjør et kvantesprang men

University College London Press er et nytt 100 prosent open access forlag som publiserer for et av verdens høyest rangerte universiteter (konsekvent blant top 20 uansett rangeringer), og som har tre innovative modeller tilpasset ulike behov. Førs har de bøker som er tilpasset studier av manuskripter og artefakter, så har de mer tradisjonelle akademiske monografier med mye muligheter for annotering, deling, gjenbruk og samhandling. Til slutt har de noe de kaller for levende bøker, noe som sikkert kan få noen spennende bruksområder på forskningsbasert undervisning. Hypothes.is er ganske flott implementert i denne boka fra University of Michigan Press (også forlag for et av toppuniversitetene i verden, 21 på Times liste) som på denne siden

Ethical Programs: Hospitality and the Rhetorics of Software

James J. Brown, Jr.
Skip other details (including permanent urls, DOI, citation information)
Series: Digital Humanities

Så er spørsmålet om dette vil gjøre papirbøkene overflødige. Den siste spørreundersøkelsen (klikk på "Show more" for å lese konklusjonene)med nesten 7000 britiske akademikere i 2015 viser faktisk at preferansene for papirbøker øker sammenlignet med 2012, og bakgrunnen er nok blant annet at bokformatet er valgt som format fordi det passer med budskapet, man trenger en lang tekst, delt opp i kapitler på en bestemt måte, for å få fram budskapet på en optimal måte, og den optimale bruken blir da logisk nok å lese boka slik den er ment, som en lang tekst. Dessuten så sitter folk foran dingsene sine på trikken og godstolen, og med PC på jobb dagen lang, og jeg gjetter at å ha en trykt bok foran seg dekker et behov som ikke eksisterte før den digitale tidsalder, nemlig følelsen av å koble av den digitale strømmen.

Academics’ preference for using scholarly monographs in various ways in print format rather than digital format has only increased since the previous cycle of the survey; we have not observed a trend towards a format transition for monographs.


No comments:

Post a Comment