Wednesday, July 6, 2016

Patentvirksomhet på universiteter går oftest med tap, og bidrar til patenttroll-virksomhet

De fleste universiteter i dag har kommersialiseringskontorer, men undersøkelser viser at de fleste slike forsøk på å kommersialisere patenter fra universiteter driver med tap selv om de selv er flinke til å markedsføre seg med plussord. Også norske gjennomganger av universitetskommersialseringer viser at det går med tap år etter år på tross av skyhøye forventninger og luftig retorikk. Nå viser det seg også at universitetspatenter ender opp hos patenttroll. Patenter som blir misbrukt av patenttroll har blitt et omfattende problem, og mange samfunnsøkonomer mener at patenter snarere hindrer enn oppmuntrer til innovasjon. Electronic Frontier Foundation har nå en artikkel om patenttrolling av universitetspatenter "

Patents: The Next Open Access Fight

When Universities Sell Patents to Trolls, Publicly Funded Research Is Compromised"

Ideen om patenter er etter manges mening en utdatert måte å tenke innovasjon på. Amazon, Google, og Tesla tenker mye mer komplekst og virkningsfullt enn patentering. Åpen innovasjon er antagelig en strategi som bør brukes i langt større grad, for eksempel i forbindelse med medisinproduksjon og teknologi siden markedet ikke engang greier å tilføre nok medisiner til pasienter i verdens rikeste land, deriblant Norge, og langt mindre utviklingsland.

No comments:

Post a Comment