Friday, July 8, 2016

Boktips: Menneskejakt analysert med samfunnsøkonomi

Krig har ofte vært sett på som en kamp til den ene parten kan dominere den andre, men mange konflikter handler om å jakte på mennesker. Menn som jakter på kvinner for å ødelegge dem slik som i Kongo, Hitler som ønsket å utrydde jødene, IS sitt ønske om å drepe og torturere fienden. Denne type menneskejakt har inntil nylig ikke vært gjenstand for økonomiske analyser. Den iransk-fødte Mehrdad Vahabi ble inspirert til å forske på destruksjon og rovdyratferd siden den iranske revolusjonen i 1979, den åtte år lange krigen mellom Irak og Iran, og nedslaktingen av den sekulære opposisjonen i fenglser og gater i Iran. I prologen så forteller han en fascinerende historie om bokens forsidebilde som er et kjent maleri som heter "A Ride for Liberity - The Fugitive Slaves" av Eastman Johnson, som viser en slavefamilie som rømmer over til nordstatene under den amerikanske borgerkrigen. Fugitive betyr flykning, og boka handler blant annet om flykningers muligheter til å unnslippe, og som slavene i den amerikanske borgerkrigen, drive etteretning, bygge fort og delta i krigen mot sør-statene. I mange utviklingsland så er vold og menneskejakt en del av virkeligheten, og Mehrdad Vahabi gir en tverrfaglig analyse av hvordan bestialiteter brukes for å fordele ressurser. Uvante tanker for alle som bor i samfunn bestående av frie mennesker med rettigheter.


Boka heter: The Political Economy of Predation: Manhunting and the Economics of Escape og har fått mye god omtale for grensesprengende perspektiver som disse fra Amazon:


"Mehrdad Vahabi is an exceptional thinker. His truly interdisciplinary book draws on a deep knowledge from diverse disciplines. It promises profound insights on predation, which is one of the most fundamental aspects of human interaction."
Kai A. Konrad, Managing Director, Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance

"The dark aspects of life (conflict, violence, predation, manhunt, enslavement, aggression) are studied by various disciplines and research programs, including history, psychology, mathematical game theory, criminology, political philosophy, and economics. Mehrdad Vahabi's book is unique, as he, a genuine interdisciplinary thinker, overviews the so far separated analyses and enriches them with important new ideas."
János Kornai, Professor of Economics Emeritus, Harvard University and Corvinus University of Budapest

"A fascinating and provocative analysis of predators and their prey. Mehrdad Vahabi's book will stimulate the minds of all who have been intrigued by the political economy of coercion."
Peter T. Leeson, Duncan Black Professor of Economics and Law, George Mason University

No comments:

Post a Comment