Sunday, June 19, 2016

Imperial College: "Key is for universities to own the process"

Denne presentasjonen fra Imperial college viser den automatiserte publiseringsmekanismen som man kan få ved å bruke OrcID og DOI, og konkluderer med på siste slide at nøkkelen er at universitetene eier prosessen med avlevering, arkivering og registrering.


No comments:

Post a Comment