Sunday, June 19, 2016

Enkel modell for vitenskapelig publisering og betaling

Rufus Pollock har en fin bloggpost om hvordan man kan erstatte tidsskriftene og betale for forskningspubliseringen. Björn Brembs har en morsom kommentar til bloggposten:

P.S.: An evidence-based improvement on impact factor can already be had today: throw dice:

No comments:

Post a Comment