Sunday, June 19, 2016

Enda en ledende organisasjon som fokuserer på de globale gode løsningene for åpen vitenskap

Glenn Hampson, Executive Director of the National Science Communication Institute i USA har en glitrende beskrivelse av den energiske aktiviteten som foregår på globalt nivå for å realisere det jeg anser som den vitenskapelige revolusjonen 2.0. Glenn Hampson sier som flere andre, at man må finne reelle globale løsninger, og ikke bare dempe symptomer. Det kaoset han beskriver om åpen vitenskap, at det overhodet ikke er på radaren til folk utenfor akademia, at utviklingen går fort noen steder mens andre står helt stille, er nok også dekkende for dagens situasjon.

Indeed, developing a broad, collaborative, global approach is critical – now more than ever – not only for the future of research funding, public policy, economic development, global information access and equity, and discovery, but also for the future efficiency, effectiveness and sustainability of research communication.

No comments:

Post a Comment