Wednesday, October 21, 2015

Vitenskapen er nå i et fundamentalt irreversibelt paradigmeskifte

Denne videoen er verd å få med seg. "Jean-Claude Burgelman (European Commision) argues that transition in science is a matter of facts, not beliefs."

Fra denne siden: https://www.fosteropenscience.eu/content/we-need-demonstrate-empirical-basis-our-policy-has-effect-and-impact

EU Research Commissioner Carlos Moedas har gitt klar beskjed til forlagene: “There is a revolution happening in the way science works. Every part of the scientific method is nowadays becoming an open, collaborative and participative process,” Moedas said. “Can publishers afford to stay out of that trend? I believe that much effort [is] need[ed] ….. by the main publishers to adjust their business models to the realities of the 21st century.”

Foster open science har noen veldig gode opplæringsmoduler, og der fant jeg denne gode skissen under "View the taxonomy Three." https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science

Det er utrolig mange gode ressurser for åpen vitenskap, myntet særlig på unge forskere og studenter, på opplæringssiden:
https://www.fosteropenscience.eu/ som for eksempel denne 16 siders introduksjonen til åpen innovasjon og hvordan utdanningsinstitusjonene må bli grunnlagsleverandører til innovasjon. Forfatter er Henry Chesbrough fra Berkeley: https://www.fosteropenscience.eu/content/open-science-open-innovation

No comments:

Post a Comment