Monday, October 26, 2015

Mulig gjennombrudd for måling av kvalitet?

Ikke så nytt, men nok en grundig studie fra et de store (USA baserte National Institute of Health) bekrefter tidligere funn om at gjennombruddsforskning innen livsvitenskap skjer utenfor de store tidsskriftene. "What if I told you that nearly 90 percent of the publications which have profoundly influenced the life sciences did not appear in a high-impact factor journal?"

Det som er nytt er at de forslår en ny metode som er fundamentalt ny og akkurat det som man har tenkt på i flere år og som nå er i ferd med å bli en realitet:

Key to the RCR is the concept of co-citation network. In essence, this new metric compares the citations an article receives to a custom-built citation network which is relevant to that particular paper. The relevant network is defined by the entire collection of papers which are referenced in the papers that cite the reference paper.

Les mer http://www.ascb.org/nature-of-scientific-impact/

No comments:

Post a Comment