Thursday, October 1, 2015

Institusjonelle arkivers potensiale som institusjonens utstillingsvindu

OpenAIRE ønsker å gjøre de disiplinære arkivene mer attraktive, og jeg kan tenke meg at disse arkivene har et stort potensiale for å bli institusjonene og vitenskapelige selskapers utstillingsvindu i framtiden når fagfellevurderingsmoduler blir lagt inn. Med OrcID og DOI så skulle det bli mulig å få importert fagfellevurderinger utenifra arkivene også, slik at dette utstillingsvinduet blir langt mere interessant å innhente informasjon fra enn i dag.

Why aren’t articles on arXiv or any other open access repository formally credited as publications? What is it exactly that separates open access repositories from Publishers?
Les mer om dette prosjektet "Developing the first Open Peer Review Module for Institutional Repositories"

No comments:

Post a Comment