Thursday, October 22, 2015

Elsevier og åpen vitenskap

Verdens største vitenskapelige forlag, Elsevier, prøver å tilpasse seg de økende kravene om åpen vitenskap. I dette intervjuet av Dr. Stephane Berghmans (@StefEurope), Elsevier’s VP of Global Academic & Research Relations, får ser man at Elsevier har skjønt at åpen vitenskap kommer og at de prøver å tilpasse seg. Jeg merker meg særlig at de begynner å bli klar over "borgervitenskap":

Q: Which other stakeholders are involved in this development, and how? And why is it important to have conferences or discussions like the Quadriga Debate on Science 2.0?
One comment I recently heard was that when moving from open access to open data and open science, the biggest challenge has been the drastic increase in the number of stakeholders. Beside researchers and the scientific community, one of the most interesting stakeholder groups is Citizens.

No comments:

Post a Comment