Thursday, October 8, 2015

Viktigheten av crowdsourcing og åpen vitenskap i viktige samfunnsspørsmål


Raphael Silberzahn& Eric L. Uhlmann har skrevet en veldig spennende artikkel i Nature om viktigheten av åpen vitenskap for forskning som har særlig stor viktighet for samfunnet. De har fått stor respons fra forskningsmiljøene i verden og har lansert portalen Manylabs. Noe å tenke på i forbindelse med ebolaforskning, flyktningepolitikk og klimapolitikk?
The transparency resulting from a crowdsourced approach should be particularly beneficial when important policy issues are at stake. The uncertainty of scientific conclusions about, for example, the effects of the minimum wage on unemployment, and the consequences of economic austerity policies should be investigated by crowds of researchers rather than left to single teams of analysts.

Academia.edu har fått en fagfellevurderingsmodul som kalles for Sessions som har 6000 besøk om dagen uttaler Richard Price til Nature News:

"We’re just coming out of a closed-stage trial, which has been wildly popular. Literally hundreds of people are coming together to discuss a single paper. On any given day right now, there are 6,000 Sessions under way."

No comments:

Post a Comment