Friday, September 4, 2015

Opphavsrettsreform i EU "too strong for the EU to ignore"

EU sliter på grunn av sterke lobbykrefter får uforholdmessig stor innflytelse på bekostning av EU sitt opprinnelige mål med å skape økonomisk vekst og innovasjon. Det mangler ikke på dyre teknologisentre, næringsklynger og såkornfond, men veksten uteblir. De uproduktive forlagene ligner på finansbransjen som har som sin hovedvirksomhet å låne til hverandre og suge ut samfunnet, ikke å sørge for å gjøre tjenester med å fordele kapital, låne ut til bedrifter, drive nødvendige banktjenester og investortjenester og andre ting som samfunnet trenger. Forlagene har så langt hatt stor innflytelse i Brussel, men nå mener en leder i Piratpartiet, Julia Reda, at en opphavsrettsreform som legger til rette for tekst- og datautvinning er uunngåelig dersom de enorme kunnskapsinvesteringene skal levere det man har håpet på. Storbritannia, verdens nest største kunnskapsnasjon etter USA er allerede i gang og styrker sin posisjon, samt at USA allerede har ganske bra tilgang til tekst og datamining sammenlignet med EU. Google og Apple kunne knapt blitt til i EU sine elendige rammevilkår for opphavsrett. Det haster for EU å realisere sine kunnskapsinvesteringer. Boka The Knowledge Capital of Nations framhever at investeringer i forskning og utdanning har gitt lite avkastning på grunn av systemiske svakheter og understreker behovet for å ta grep.

No comments:

Post a Comment