Wednesday, September 16, 2015

Fremdeles store problemer med å gå tidsskriftartikler i sømmene

Replikasjonskrisa ser ut til å vedvare til tross for at det har vært stort fokus på dette problemet i flere år. Siste gjennomgang av 270 funn viser 64 prosent av funnene ikke støtter konklusjonene i artiklene.

No comments:

Post a Comment