Tuesday, September 1, 2015

Hvorfor kunnskapsstrategien til industriland mislykkes

Veksten i Europa går nedover på tross av alle slags satsinger på innovasjon, næringsklynger, kunnskap, teknologisentre etc. Mye tyder på at satsingen på kvantitative mål for kunnskap fra grunnskolen og opp til forskernivå kan være en årsak ifølge boka "The Knowledge Capital of Nations" skrevet av Eric A. Hanushek and Ludger Woessmann

"Of course, every country acknowledges the importance of developing human capital, but Hanushek and Woessmann argue that message has become distorted, with politicians and researchers concentrating not on valued skills but on proxies for them. "

No comments:

Post a Comment