Friday, September 4, 2015

Banebrytende utviklingsprosjekt lansert for åpen fagfellevurdering: Open Peer Review Module for Institutional Repositories.

Bare tre fire dager etter RIO var lansert så ble det i dag lansert et spennende utviklingsprosjekt for åpen fagfellevurdering-modul for institusjonelle og disiplinære arkiver. Prosjektet kalles "Open Peer Review Module for Institutional Repositories" OPRM. Det har vært litt fram og tilbake om hvor mye man skal satse på institusjonelle arkiver, men i ganske lang tid nå så virker det som EU ser på disse arkivene som en infrastruktur som skal være i bunnen selv om man bruker publiseringsplattformer, megajournaler, tradisjonelle tidsskrifter og gull open access i tillegg. Målet er å utvikle en open source fagfellevurderingsmodul til den DSpace plattformen (som sikkert kan tilpasses de fleste andre plattformer siden det er åpen kildekode) som kan brukes i alle arkiver som er tilknyttet det europeiske nettverket av OpenAire. Det vil bli innebygget sofistikerte filtre slik at man selv kan bestemme hvem man vil filtrere ut fagfellevurdering av slik at det blir insentiver for å bygge opp en vitenskapelig posisjon ved å skrive gode fagfellevurderinger. Med ORCID og DOI så vil man få et system som kan brukes til å bli veldig treffsikkert sammenlignet med i dag av den enkle grunn at datamaskiner er dårlige til å forstå språk, og dermed telle dersom det blir mange med vanskelige datanavn med æ ø eller å i navnet sitt, eller at det er mange ulike personer med samme navn. Det ble nylig også lansert et prosjekt The Making Data Count (MDC) Project som jeg antar uten å ha lest nøye gjennom, skal gjøre det mere attraktivt å dele data som mange har slitt mye for å framskaffe, fordi de kan følge med på hvem som bruker dataene og man blir sikret sin rettmessige sitering. Det er interessant at Royal Society ser ut til å ha en klar open science plan også.

No comments:

Post a Comment