Friday, September 25, 2015

Fra det abonnementsbasert universitetsbiblioteket til open access

Seniorrådgiver i Cristin, Nina Karlstrøm, har også snappet opp at noen av de største universitetsbibliotekene i USA undersøker nå mulighetene for å gå over fra et abonnementsbasert universitetsbibliotek til et open access universitetsbibliotek. University of California, Harvard, Ohio State University, University of British Columbia starter arbeidet.

Tidligere har Max Planck Digital Library foreslått dette i et Open Access Policy White Paper "Disrupting the subscription journals' business model for the necessary large-scale transformation to open access"

 
Det har vært forsøkt imøtegått av den største åpne lobbygruppen mot open access fra forleggerhold, Scholarly Kitchen her:
 
Open science er eneste alternativet til det tradisjonelle publiseringssystemet som burdet gått av med pensjon for mange år siden. Bra Cristin følger med i utviklingen, men enda viktigere at Cristin og universitetsbibliotekene får de mandatene de trenger for å sette i gang med kompetansebygging for en framtid som man med temmelig stor sikkerhet kommer til å møte de neste får årene.

No comments:

Post a Comment