Thursday, June 22, 2017

På kommandohøydene til åpen vitenskap

Akkurat nå så blir de store planer og de store linjene lagt på en tilsynelatende nerdete workshop i Geneve i regi av Universitetet i Geneve og Cern. Dette møtets kommer til å gå inn i historien på lik linje med nyliberalismens fødsel på Mont Pelerin i 1947 ved Vevey i Sveits og preget verden siden. I går presenterte Burgelman EU sin versjon av Gates open research GOR og Wellcome OPEN research WOR sin publiseringsarkiv. Open Research Europe ORE. ORE tar sikte på å få kontraktene i orden tidlig i 2018 men arbeidet har nok pågått under radaren i lang tid. Mer her:
https://mobile.twitter.com/hashtag/oai10?src=hash
https://mobile.twitter.com/robertkiley
Følg med på den vitenskapelige revolusjon 2.0...

No comments:

Post a Comment