Monday, June 19, 2017

Moedas taler til Moser på NTNU

Carlos Moedas leverte en glimrende tale på Starmus konferansen på NTNU om vitenskapen for det 21 århundret. Han nevnte ikke åpen vitenskap med et ord men likevel var innholdet i denne kategorien. Åpen vitenskap er jo ikke en markedsføringssjargong men derimot en praksis som passer vår tids problemer som for eksempel "post-truth" og sektoroverskridende problemer som økonomisk og demokratisk ulikhet. May-Britt Moser ble æret som en ledestjerne. Les talen her https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/moedas/announcements/starmus-opening-ceremony-nobel-laureate-panel-role-science-21st-century_en

No comments:

Post a Comment