Tuesday, June 6, 2017

Forlagenes foran disruptive kannibalisering?

Da hele redaksjonen i Lingua flyttet over fra forlaget til det nye open Access tidsskriftet Glossa på  Ubiquity press så falt det tidligere Lingua som en stein i anseelse. Impact-factor og publisering går på skinner i det nye open Access tidsskriftet. Det viste verden at forlagene egentlig er mye mer sårbare enn de later som. 


Det valget som forlagene egentlig står overfor nå kan sammenlignes med bankene som snart kan miste sin lønnsomme rolle som betalingsformidler i både produsentmarkedet og konsumentmarkedet. Jeg kan anbefale den glimrende bloggposten til Espen Andersen som forklarer hvorfor DNB bruker Vipps selv om de ikke tjener noe på det.


Forlagene prøver å gå over til åpen tilgang, så sakte de kan, men akkurat som DNB så må de nødvendigvis kannibalisere seg, eller prøve å oppnå markedsmakt gjennom det nye systemet med forfatterbetaling. Problemet til forlaget er at å prøve å etablere et forfatterbetalingssystem innebærer å holde på systemet med tidsskrifter, men det kan komme til å bli utkonkurrert av mye mer moderne designede forskningspublisering som Open Science Framework ganske raskt.


Vitalik Buterin på 23 år kan revolusjonere dagens finansmarkeder med sin krypto-valuta "Ether". Anne Worsøe hadde en morsom og god artikkel i Dagens Næringsliv om "23-åring i Hello Kitty-sokker leder en stille økonomisk revolusjon". Det er mange likhetstrekk med akademiske forlag her.
Google og Facebook har disruptert reklamebransjen og avisene, men nå er det kanskje forlagene og finansbransjen sin tur.

No comments:

Post a Comment