Tuesday, July 19, 2016

Universitetsutdanning relevant for arbeidslivet? MOOC kurs kan bidra.

"Mastersyken" har vært merkelappen på en debatt om universitetet tilbyr samfunnet overkvalifiserte studenter, og når karakterkravene stiger så blir jobberfaring oftere anbefalt til studenter enn før for å få jobb. NOKUT anbefaler mer arbeidslivsrelevans. Kan MOOCs (Massive Open Online Courses) bøte på dette? Artikkelen "Are MOOCs Forever?" By Jeffrey R. Young forteller at MOOC kurs har måttet tilfredsstille etterspørselen blant dem som er i jobb for at dem skal få den kunnskapen som trengs i jobben. MOOCs har derfor vært særlig arbeidslivsrelevante kurs. Daphne Koller i Coursera sier at universitetskurs med fordel kan bli mer like MOOCs kurs slik at universitetskurs får samme "feedback loop" som MOOC kurs. Dvs. at universitetskursene blir laget mer direkte for å passe med arbeidslivets etterspørsel og får jevnlig tilbakemelding fra arbeidslivet. Kunnskapsdepartementet anbefaler foreleserne på universiteter å jobbe opp mot dem som jobber med kvalitet i utdanningen. Dersom de som jobber med kvalitet definerer kvalitet som mer arbeidslivsrelevans så kan MOOC være verd å se nærmere på.

No comments:

Post a Comment