Tuesday, July 5, 2016

Frankrike vedtatt unntak for Tekst- og datautvinning, fremdeles mye "red tape" i andre land

Johannes M. van Zelst's Notebook har en bloggpost "Manual text and data mining not appreciated by Publisher" som viser hvordan et forlag blokkerer han ved hjelp fra universitetet når han prøver å utføre Tekst- og datautvinning. Dette er dessverre realiteten for de fleste som forsøker denne metoden virker det som. Kontraktfinuerligheter, komplisert lovverk, tekniske sperrer og begrensninger i gråsonene blir utnyttet maksimalt av skarpskodde advokater og pr-folk. Gråsonene blir også utnyttet i forbindelse med åpen tilgang ved at tidsskriftene fram til nylig ikke gjorde open access søkbart, og at de fremdeles selges som tradisjonelle artikler.


Nå har Storbritannia fått et ganske bra unntak selv om det fremdeles er en del gråsoner, og Frankrike har nå visstnok fått istand en unntaksbestemmelse i artikkel 18 bis her. EU følger vel etter om relativt kort tid. Tekst- og datautvinning har en interessant historie i vitenskapen.

No comments:

Post a Comment