Wednesday, July 6, 2016

"Farlig forskningsformidling" Hans Petter Graver og Bjørn Rishovd Rund debatterer ikke-fagfellevurdert forskning

Prepublisering diskuteres internasjonalt særlig i forbindelse med lanseringen av ASAPbio innenfor biofag som for kort tid siden var veldig konservative på å ikke publisere før fagfellevurdering. Nå har debatten så vidt begynt i Norge også med innlegg fra Hans Petter Graver og Bjørn Rishovd Rund. Da er det litt morsomt at ett av verdens største private forskningsfond, Wellcome Trust i disse dager er i ferd med å lansere en portal der forskning som er finansiert fra Wellcome Trust kan bli publisert, med en gang, med ulike modeller for åpen fagfellevurdering. Pressemeldingen fra Wellcome er blant annet:The transparent peer review process will encourage constructive feedback from experts focussed on helping the authors improve their work, rather than on making an editorial decision to accept or reject an article.


 http://wellcomeopenresearch.org/ Wellcome trust ønsker preprint. Portvokterrollen innen psykologi har fungert veldig dårlig uansett:
http://www.vox.com/2016/3/14/11219446/psychology-replication-crisis 


Rishovd Rund spør retorisk i Aftenposten 6. juli 2016: "For å ta et eksempelfra mit eget forskningsfelt: Synes Graver det er greit om jeg i mediene proklamerer at jeg har funnet årsaken til eller en kur for schizofreni, hvis ingen andre schizofreniforskere er enige i at jeg har belegg for det i mine forsknings data?"


Det ville sikkert vært skadelig i de trykte tidsskriftenes tid, men i dag så blir slikt vanligvis falsifisert innen et døgn ved hjelp av internett. De som publiserer og formidler dårlig funderte funn risikerer å tape faglig anseelse ganske raskt også. Nå er det likevel utrolig hvor lenge feilinformasjon kan vedvare, det at det er lurt å spise spinat for å få i seg jern er et gammelt eksempel på en myte som har vedvart i mange tiår på grunn av en kommafeil for 120 år siden. Men, internett fungerer generelt ypperlig til å la fagmiljøene stå for fagfellevurderingen og ikke bare en eller to fagfellevurderere som har portvokterrollen. Ingelfingerregelen er i ferd med å gå ut på dato, fremtiden er her allerede, den er bare ujevnt fordelt. Wellcome trust open Research sin plan er å ikke følge den anakronismen, men satser på

No comments:

Post a Comment