Saturday, July 2, 2016

Likheten mellom konservatismen i religiøse innvandrermiljøer og akademia

Da Hadia Tajik møtte Hege Storhaug til debatt for første gang på Aftenposten TV "Stanghelle og Eilertsen" så fortalte Tajik at imamene ikke har så mye makt sammenlignet med styrene. Imamene blir bestilt etter styrenes preferanser til å komme til Norge for å preke. Den samme mekanismen er det i afrikanske kristne miljøer, styrene henter pastorer som blir fortalt hva de i grove trekk skal si, og gjør jobben sin. De mektige styrene blir på denne måten ikke så framtredende, og de kan alltids skylde på den stakkars imamen eller pastoren dersom han framstår som helt på tvers av norske normer. Likheten med tidsskriftforlagene er at de forsterker de etablerte akademikerne ved å være lojale mot de mektigste i de akademiske miljøene, dvs. de stjerneakademikerne som fremdeles er i live, i bytte mot at de mektige akademikernes lojalitet mot forlagene. Disse konservative systemene blandt muslimer og kristne innvandrere bidrar til å hindre at progressive ideer får fotfeste, akkurat som i de akademiske miljøene. Max Planck sin berømte uttalelse om at forskning gjør framskritt en kiste om gangen er i ettertid empirisk bevist http://www.nber.org/digest/mar16/w21788.html

No comments:

Post a Comment