Monday, July 4, 2016

Forente nasjoner med resolusjon om patenter på medisiner

Intellectual Property Watch "Access To Medicines Resolution Adopted By UN Human Rights Council" rapporterer at de forente nasjoner nå har vedtatt en resolusjon som tar sikte på å rette opp ubalansen mellom patenter og tilgang på medisiner. Det er bra dette problemet kommer høyt på dagsorden siden store utbrudd av resistente bakterier, virus eller parasitter lett kan forflytte seg epidemisk, men også føre til sosial uro som får konsekvenser lignende flyktningekriser forårsaket av krig. Forskningsmetodene bør nok endre seg fra "parachute Research" til åpne forskningsmetoder, og at patenter bør brukes mer forsiktig slik Christine Årdal ved Folkehelseinstituttet har foreslått. Zika og Ebola er i ferd med å åpne opp forskningen, og nå har Joe Biden vært med å starte opp det store åpne forskningsprosjektet Cancer Moonshot, der Creative Commons blir en av deltakerne.No comments:

Post a Comment